Trajtimi per reduktimin e lythave me teknikat lazer.

Si shfaqet kjo sëmundje?

Lythat janë shtresë të vogla të lëkurës gri me një formë gjysmë-sferike, ndonjëherë të dhimbshme, që prekin kryesisht subjektet e reja (sidomos fëmijët dhe adoleshentët). Termi rrjedh nga latinishtja.

Shenjat dhe shkaqet e shfaqjes së lythave

Lythat shfaqen më shpesh në shpinë të duarve, mbi thembra të këmbëve, rreth thonjve, në fytyrë. Ata janë shkaktuar nga një infeksion viral që mund të prekin njerëzit (Human Papilloma Virus, HPV).

Me përjashtim të rasteve që lidhen me infeksionet gjenitale, transmetimi viral ndër-njerëzor shpesh ndodh përmes përdorimit të përzier të mjediseve publike (siç janë dushet, pishinat, saunat e gjimnazeve) ku klima e nxehtë e lagësht favorizon mbijetesën e virusit, ose nga kontakti i drejtpërdrejtë me lythat e të tjerëve.

Trajtimi i lythave

Zgjedhja terapeutike për trajtimin e lythateve ndryshon sipas llojit, pozicionit, thellësisë, numrit dhe shtrirjes së zonës së prekur të lëkurës. Në veçanti, lythat mund të trajtohen duke përdorur trajtimet e mëposhtme:

  • Cryotherapy
  • Terapia me laser
WhatsApp WhatsApp
Skip to toolbar