Teknologjia Fraksionale CO2

Teknologjia e CO2RE

 

Inovacioni i CO2RE: Metodat e ndryshme të trajtimit

Sistemi CO2RE siguron një total prej gjashtë mënyrash të ndryshme trajtimi, duke përfshirë katër mënyra të trajtimit ablativ të pjesshëm dhe modelet e tyre, një mënyrë tradicionale të ripërtëritjes dhe një regjim ekscizioni që përfshin formë të përcaktuar për ndvrhyrje të vogla në lëkurë.

Skip to toolbar