Teknologjia VelaShape

Teknologjia Bipolare RF për konturet e trupit dhe celulitin

Celuliti dhe depozitat yndyrore

Depozitat yndyrore të lokalizuara dhe celuliti, mënyrat natyrore të ruajtjes së yndyrës, janë problematike për disa arsye, njëra është kriteri estetik, dhe arsyeja tjetër është e lidhur me disa stile jetese që nxisin zhvillimin e saj.

VelaShape Teknologjia dhe Mekanizmi i Veprimit

Mekanizmi i veprimit të kësaj teknologjie bazohet në një kombinim të ri të bi-polare RF dhe energjive optike të dorëzuara në zonat e dermës / hipodermës. Depozitimi i energjisë në objektiva është lehtësuar më tej nëpërmjet aplikimit të vakumit. Energjia optike synon kryesisht dermën, ndërsa energjia RF synon kryesisht hipodermën me anë të kontrollit termik të stresit .

WhatsApp WhatsApp
Skip to toolbar