Të dhëna të përgjithshme

Eleminimi përfunditmar i qimeve të tepërta dhe të padëshiruara me epilim me lazer.

  • Pjesë e trupit: Të gjithë
  • Sesionet: 8 – 10
  • Kohëzgjatja: 5 – 60 minuta
  • Shqetësimet: Duhet mbrojtje maksimale kundër rrezatimit diellor

Në cilin rast këshillohet

Eleminimi i qimeve me lazer është zgjidhja ideale për imperfeksionet e shkaktuar nga prania e qimeve të padëshiruara ose për qëllime higjieno-sanitare (p.sh. sporte, plagë ose dëmtime të lëkurës, ose për parandalimin e cistave pilonidale).
Për çdo pacient është identifikuar teknologjia më e përshtatshme duke marrë në konsideratë faktorët kryesorë të rëndësishëm të tilla si fototipi dhe karakteristikat e qimeve.

 

Trajtime për epilim të përhershëm

Në klinikën tonë kemi teknologjitë më efektive dhe më të sigurta për epilim përfundimtar. Për çdo pacient është identifikuar rruga më e përshtatshme për të marrë rezultatet më të mira pa shkaktuar efekte anësore.
Ne u ofrojmë pacientëve tanë mundësinë për t’u trajtuar me teknologjinë më të mirë të lazerit për eleminimit e qimeve, duke siguruar epilimin përfundimtar me anë të:

WhatsApp WhatsApp