Epilimi në Lëkurë të Bardhë

Teknikat e epilimit me lazer për lëkurat e bardha:

  • Pjesë e trupit: Të gjithë
  • Seancat: 8 – 10
  • Kohëzgjatja: 5 – 90 minuta
  • Këshilla: Duhet mbrojtje më e lartë kundër rrezatimit diellor

Përcaktimi i epilimit me anë të lazerit mundëson marrjen e një reduktimi të konsiderueshëm të masës piliferore dhe është një teknikë e bazuar në fototermolizën selektive. Energjia e emetuar nga lazeri ndikon vetëm në disa objektiva shumë të saktë të indeve, domethënë ato që përmbajnë melaninën e pranishme në boshtin e qimeve dhe në rrënjën e qimeve.

Si funksionon epilimi me lazer?

Rrezja e dritës e lëshuar nga lazeri, sapo të jetë transformuar në energji termike, përdor melaninën për të shkatërruar papilën germuese, duke djegur qimet në rrënjë. Sipërfaqja e lëkurës mbrohet nga handpiece speciale e ftohur para, gjatë dhe pas çdo impulsi, ndërkohë që energjia lazer shkon ndërkohë për të arritur rrënjën e qimeve.

Kombinimi i ftohjes së lëkurës dhe emetimi i dritës së lazerit lejon eleminimin e qimeve të padëshiruara dhe epilimin në mënyrë efikase dhe efektive të të gjitha llojeve të lëkurës, si në fytyrë dhe në trup.

Epilimi më i përshtatshëm në lëkurë të bardhë

Kjo teknikë e eleminimit të përhershme të qimeve është jashtëzakonisht efektive, por në të njëjtën kohë e sigurt dhe e aftë për të ofruar rehati maksimale për pacientin.

Për secilin pacient teknologjia më e përshtatshme duhet të identifikohet duke marrë në konsideratë faktorë të rëndësishëm si fototipi dhe karakteristikat e qimeve.

Në klinikën tonë ne kemi teknologjitë më efektive dhe më të sigurta për elemenimin e qimeve. Për secilin pacient identifikohet rruga më e përshtatshme për të marrë rezultatin më të mirë pa shkaktuar efekte të padëshiruara anësore.

Teknologjitë më efektive të disponueshme për epilimin e përhershëm janë:

  • Lazer alexandrite
  • Lazer Nd: yag

Këto janë trajtime të kompetencës ekskluzive mjekësore për të garantuar pacientët rezultate optimale në siguri të plotë.

WhatsApp WhatsApp